Vol 6, No 2 (2013)

September

DOI: https://doi.org/10.21107/agrovigor.v6i2

Table of Contents

Article

Eko Sulistyono, Titi Hayati
87-91
Eko Sulistyono, Suwarno -, Iskandar Lubis
92-102
Eko Anang Budianto, Kaswan Badami, Ahmad Arsyadmunir
103-111
Muhammad Irwan Budianto, Ahmad Arsyadmunir, Suhartono -
112-120
Yos Wahyu Harinta
121-127
Daviv Zali Vidianto, Siti Fatimah, Catur Wasonowati
128-135
Sucipto -
136-144
Swastiko Priyambodo, Rizky Nazarreta
145-153