Translation of Education-Related Terminology From Czech Language to English

GREGAR Jan CZ

Abstract


The article introduces the readers to selected terminological findings acquired in recent years while translating monographs and articles dealing with educational science. The purpose of this article is also to react on the trends, which are manifesting themselves in an intensive communication of Czech scientific and educational workers in the English language and also the demand put on students who have to submit their abstracts and key words together with their theses. In this connection, we deal with more or less frequent terms of educational science, didactics and other related fields. Keywords : educational science, pedagogy, didactics, methodology, terminology, translation, Czech language, English language


Keywords


educational science, pedagogy, didactics, methodology, terminology, translation, Czech language, English language

References


Act No. 563/2004 Coll., on Pedagogical Staff and on the Amendment to Some Other Acts.

Cited 24

th

January 2018, from: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/zakony/zakon563upraveno.doc

Angličtina v (odborném) vzdělávání. (nedat.). Cited 5

th

May 2017, from:

http://www.nuov.cz/uploads/Periodika/ZPRAVODAJ/Slovnik_aktualizace.pdf

Dostal, J. (2015). Inquiry-based instruction: concept, essence, importance and contribution.

Olomouc: Univerzita Palackeho v Olomouci.

Gregar, J. (2013). Humor of the American Sitcom How I Met Your Mother, Its Translation and

Acceptance by the Czech Audience (Bachelor thesis). Univerzita Palackého,

Olomouc.

Gregar, J. (2015). Terminologické poznámky k překladu publikace „Badatelsky

orientovaná výuka: pojetí, podstata, význam a přínosy“. In. Olympiáda techniky

Plzeň 2015. Plzeň: ZČU, 2015. pp. 161 –165. ISBN 978-80-261-0519-0.

Gregar, J. (2016). Humor in the English Language Teaching (Diploma thesis). Univerzita

Palackého, Olomouc.

UNESCO (2012). International Standard Classification of Education. Cited 8th February

, from: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/internationalstandard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf

Klement, M., Dostál, J., & Bártek, K. (2017). Perception and Possibilities of ICT Tools in the

Education from the Teachers' Perspective. Olomouc: UP Olomouc.

Kratochvílová, D. (2013). Využití vzdělávací oblasti Člověk a svět práce pro profesní profilaci

žáků základní školy speciální (Diploma thesis). Univerzita Palackého, Olomouc.

Mareš, J., & Gavora, P. (1999). Anglicko-český pedagogický slovnik = English-Czech

educational dictionary. Praha: Portal.

MŠMT (2007) Framework Educational Programme for Basic Education. Cited 4

th

May 2017,

from: www.msmt.cz/file/9481_1_1/

MŠMT (2007). Framework Educational Programme for Elementary Education. Cited 4th May

, from: http://www.nuv.cz/file/195_1_1/

MŠMT (2007). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Citováno 4th May

, from http://www.nuv.cz/file/190_1_1/.

Nová klasifikace ISCED 2011. (2015). Cited 4th May 2017, from: http://www.nuv.cz/isced

Průcha, J. (2005). Cesko-anglický pedagogický slovnik = Czech-English dictionary of

education. Praha: ARSCI.

Průcha, J. (2009). Moderni pedagogika. Praha: Portal.

Wallace, S. (2009). A dictionary of education. Oxford: Oxford University Press.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon)
DOI: https://doi.org/10.21107/prosodi.v12i1.3940

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 GREGAR Jan CZ

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Indexed By :

 width=  width=  width=   width=  width=  width=  width=

Publisher

Department of English
University of Trunojoyo, Madura
Jl. Raya Telang, Kamal - Bangkalan 69162

 

Prosodi: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra

ISSN: 1907-6665 (Print) ISSN: 2622-0474 (Online)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at journal.trunojoyo.ac.id