Perilaku Pengusaha Produk Halal Terhadap Pengawasan Tata Kelola Label Halal Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP)

M.Zaini Abu Bakar, Siti Syuhadah Muhammad

Abstract


Pasaran industri halal yang semakin meluas didorong oleh permintaan yang tinggi terhadap produk halal telah menarik minat pelbagai pihak untuk menceburi industri tersebut. Namun dengan bilangan pengusaha yang secara relatifnya rendah dalam industri ini membatasi perkembangan industri halal secara amnya. Kajian ini difokuskan kepada negeri Pulau Pinang yang merupakan antara negeri di Malaysia yang kompetitif dalam industri halal. Tinjauan literatur menunjukkan pemberdayaan industri halal bergantung kepada hubungan antara pihak pengusaha dan pihak tata kelola label halal. Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan menganalisis perilaku pengusaha produk halal terhadap perkhidmatan pihak tata kelola label halal JHEAIPP berdasarkan aspek tata kelola baik (good governance) dalam dimensi pengawasan. Bagi memenuhi objektif ini, kaedah penyelidikan mengaplikasikan data primer melalui borang soal sedik dan data sekunder melalui kajian kepustakaan. Kaedah analisis kandungan dan statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data. Hasil kajian mendapati perilaku pengusaha produk halal di Pulau Pinang mempengaruhi perkhidmatan pihak tata kelola label halal JHEAIPP dari aspek dimensi pengawasan. Perilaku pengusaha terhadap aspek pengawasan pihak tata kelola label halal JHEAIPP memberi kesan kepada bilangan penglibatan pengusaha dalam industri halal.

Keywords


Kerajaan dan Perniagaan, Industri Halal, Kepengusahaan, Tata kelola Baik

Full Text:

PDF

References


Ahmad Farizal Hajat. (2013, 19 September). Label halal Terbesar Dunia. Berita Harian

Online. Di akses dari http:// www.bharian. com.my/articles /Label halal Terbesar dunia/

Article/ pada 20 Oktober 2013.

Abdullah Wahab. (2002, 17 Februari). Guna Sijil Halal palsu. Harian Metro Online. Diakses dari http://www.hmetro.com.my/myMetro/articles/Gunasijilhalal palsu/Article pada 4 Mei 2014.

Angelina Sinyang. (2010, 4 Mac). Restoran Guna Sijil Halal Palsu. Utusan Online. Diakses dari http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0304& pub=Utusan_ Malaysia&sec =Dalam_Negeri&pg=dn_07.htm pada 3 Jun 2014.

Gai Chia Herr. (2007). Perilaku Ketidakpematuhan di Kalangan Perniagaan Mikro dan Kecil. Latihan Ilmiah Fakulti Ekonomi, Universiti Utara Malaysia, Tidak diterbitkan.

Hafiz Ithnin. (2015, 16 Mac 2015). Ekonomi Global Tak Menentu. Harian Metro Online. Diakses dari http://www.hmetro.com. my/node/37227 pada 20 Mac 2015.

Hamza Salim Lutfi Khraim. (2000). The Effect of Religiosity, Socioeconomic Status and Ethnic Intensity on the Malay Consumers Purchasing Decisions. Tesis Doktor Falsafah Pusat Pengajian Pengurusan, Universiti Sains Malaysia. Tidak diterbitkan.

Halal Industry Development Corporation (HDC). (2014). Statistik Certified Halal. Diakses dari http://www.hdc global.com/publisher/gwm_ industry_statistics pada 20 Januari2015.

JAKIM. (2011).Standard Malaysia. Standard Malaysia Berkenaan Makanan Halal (MS 1500:2009).Diakses dari http:// www.halal.gov.my/v3/index.php/ms/ garis-panduan/ standard-malaysia pada 12 Januari 2012.

Jabatan Perangkaan Malaysia. (2013). Maklumat Asas Negeri Pulau Pinang 2013. Diakses dari https://www.penang.gov.my/ images/pdf/statistik%20sosio ekonomi/1.%20 DEMOGRAFI% 20&%20EKONOMI.pdf. Diakses pada 6 Mei 2014.

JHEAIPP. (2016). Pemegang Sijil Halal. Diakses dari http://jaipp. penang.gov.my/index.php/ halal. Diakses pada 1 Jun 2016.

MIHAS. (2015). Malaysia Aims to=Energise the Halal Ecosystem Through the World Halal

Summit. Diakses dari http://www.mihas. com.my/malaysia-aims-to-energise-the-halal-ecosystem-through-the-world-halal-summit/ pada 15 April 2015.

Misnan Jamal. (2008). Amalan Pengajaran Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Tilawah al-Quran Sekolah-Sekolah Menengah. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Tidak diterbitkan

Mohamad Syafiqe Abdul Rahim. (2006). Masyarakat Perlu Jelas Tentang Konsep Halal dan Haram. Diakses dari http:// www.islam.gov.my/konsep-halal-cahaya-oktober pada 3

Oktober 2012.

Mohd Abd Wahab Fatoni bin Mohd Balwi, Ahmad Sufyan bin Che Abdullah, Adibah Abd Halim, & Norhalyani Mohamad. (2008). Pembangunan Pengusaha Asnaf Melalui Bantuan Dana Dan Latihan Lembaga Zakat Selangor : Satu Sorotan. Kertas kerja di bentangkan di Paper Seminar Kepengusahaan Islam II Peringkat Kebangsaan. Diakses dari http://www.islam. gov.my/muamalat/sites/default/files/kertas_persidangan/ 2011/06/pembangunan_pengusaha_asnaf_melalui_bantuan_dana_dan__latihan.pdf pada 19 Mac 2014.

Mohd Zaky Zainuddin. (2015, 30 Mac 2015). HCMS Urus Pensijilan Halal Atas Talian. Berita Harian Online. Diakses dari http:// www.bharian.com.my/node/ 44277 pada 4 April 2015.

Nordin Ahmad. (2001). Persepsi Persatuan Pengguna di Malaysia Terhadap Status Pengesahan Sijil Halal JAKIM. Tesis Doktor Falsafah Jabatan Fiqh dan Usuluddin Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Tidak diterbitkan.

Shahidan Shafie, & Md Nor Othman. (2006). Halal Certification: An International Marketing Issues and Challenges. Kertas kerja dibentangkan di International Federation of Scholarly Associations of Management (IFSAM), Berlin, Germany.

Utusan Online (2012, 10 Disember). 70 peratus daftar sijil halal

peniaga bukan Islam. Utusan Melayu (M) Bhd. Di akses dari http://www.utusan. com.my/ utusan/Dalam_Negeri/20121211/dn_23/70-peratus-daftar-sijil-halalpeniaga-bukan-Islam pada 22 September 2013.

Utusan Online. (2014, 7 Disember). Hanya 9.8% Orang Islam Ceburi Industri Halal. Utusan Melayu (M) Bhd. Diakses dari http://www.utusan.com.my/berita/nasional/hanya-9-8-orang-islam-ceburi-industri-halal-1.33474 pada 18 Mac 2015.

Utusan Online. (2007, November 22). Minuman tin guna logo halal palsu. Utusan Melayu (M) Bhd,. Diakses dari http://ww1.utus an.com.my/utusan/info.asp?y= 2007&dt=1122&pub=Utusan_Malaysia&sec=Jenayah&pg=je_02.htm pada 12 Mei 2014.

Utusan Online. (2014, 14 Jun). Kilang mee sanggul di Bukit Mertajam guna logo halal tidak diiktiraf- KPDNKK. Utusan Melayu (M) Bhd. Di akses dari http://ww1. utusan.com.my/utusan/Dalam_Negeri/20140614/dn_41/Kilang-mee-sanggul-di-Bukit-Mertajam-guna-logo-halal-tidak-diiktiraf--KPDNKK pada 9 Mac 2015.

Utusan Online. (2014, 7 Disember). Hanya 28 Peratus Sijil Halal Milik Peniaga Islam.

Utusan Melayu (M) Bhd. Diakses dari http://www.utusan.com.my/berita/ nasional/hanya-28-peratus-sijil-halal-milik-peniaga-islam-1.335636 pada 1 Jun 2016.

Wan Mohamad Sheikh Abdul Aziz. (2010,Disember 18). Logo halal lebih ‘mahal’ daripada nilai produk. Berita Harian Online. Diakses dari http://www.bh arian.com.my/bharian/ articles /Logohalallebih__8216_maha l__8217_daripadanilai produk/Article/print_html pada 8 Januari 2011.

Zulkifli Dahalan. (2008). Kecenderungan Umat Islam Terhadap Konsep Pemakanan Halal: Kajian di UiTM Pulau Pinang. Kertas kerja dibentangkan di East Coast Economic Region (ECER) Regional Conference di Kota Baharu, Kelantan pada 15-17 Disember.

Zulkifli Hassan. (2007). Undang-Undang Produk Halal di Malaysia: Isu Penguatkuasaan dan Pendakwaan. Kertas kerja dibentangkan di Konvensyen Undang-undang,Fakulti Syariah dan Undang-undang pada 11-12 Ogos 2007.
DOI: https://doi.org/10.21107/nbs.v1i1.2954

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Neo-Bis

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License

Copyright @ 2015, Faculty of Economics, Trunojoyo University of Madura